История на Краностроене Инженеринг ЕООД

ИСТОРИЯ

Фирмата е създадена през 1964 г. като държавно предприятие с цел да проектира и осигурява с производствена документация всички краностроителни заводи в страната. През 1997г. е приватизирана като ЕООД, каквото е и сега. Постепенно “КРАНОСТРОЕНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД създава и развива производствени мощности и започва да произвежда продукция по собствена документация. През 2017г. фирмата се премества в новопостроените триетажна административна сграда и производствена сграда с 800 m2 работна площ.

МИСИЯ

Нашата мисия е да задоволим всички специфични изисквания на клиентите, когато имат нужда от подемна техника. Ние приемаме предизвикателството да мислим и решаваме нестандартни задачи.Стремим се да обслужваме нашите клиенти качествено и бързо.

Мисия на Краностроене Инженеринг ЕООД
Визия

ВИЗИЯ

Нашата визия за бъдещето е да следим световния опит в нашата област и да прилагаме най-новите и иновативни технически решения. Това важи особено силно за автоматиката и управлението на товароподемните съоръжения, където световната тенденция е да се повишава ефективността и да се намалява енергоемкостта на механизмите. Затова ние прилагаме широко съвременни рекуперативни честотни управления и LED осветителни тела, които намаляват разхода на електрическа енергия. Използваната от нас най-модерна управляваща и защитна апаратура способства за увеличаване на надежността и намаляване на времето за ремонт на нашите съоръжения.

ГАЛЕРИЯ

В своята работа в продължение на 40 години фирмата се е доказала на много обекти както в България, така и в чужбина : АЕЦ “ Козлодуй“, ЗТМ – Радомир, ЗТМ – Русе, пристанище „Варна“, „Нефтохим“- Бургас, както и в Египет, Йордания, Русия, Куба, Сирия и др.