Постоянната експлоатация на товаро-подемната техника може да доведе възникване на неизправности дори и при най-надеждно проектираните кранове, което може да доведе до скъпоструващо прекъсвания на ежедневните ви дейности. Нашият специализиран екип за ремонт и сервиз на подемно-транспортни съоръжения може да ви помогне да разрешите всички проблеми възможно най-бързо и рентабилно. Нашите възможности за ремонт и сервиз на кранове покриват превенцията и отстраняването на механични и електрически повреди, което означава, че какъвто и проблем да имате – нашите експерти по ремонт на кранове могат да ви помогнат.

Ние предлагаме услуги за всичко свързано с:

  • Диагностика при възникнал проблем
  • Отстраняване на повреди
  • Съвет при избор на резервни части, съобразно вашите нужди и изисквания
  • Доставка и монтаж на резервни части и оборудване