ПРОЕКТИРАНЕ

Екипът  на Краностроене -инженеринг има 50 – годишен опит в проектирането на товароподемни машини и съоръжения.

Инженерният ни екип представя както концептуални, така и окончателни проекти на товароподемна техника.

В обхвата на нашата проектна дейност са специални – металургични, грайферни и щабел  – кранове,  но и индустриални кранове с общо предназначение,  в различни области от промишлеността, енергетиката, складовото стопанство, ремонтни дейности и др.

Нашите разработки включват :

Мостови кранове

Кранове едногредови стоящи

Кран , чийто мост се състои от една главна греда и два челни носача. Мостът се опира непосредствено на надземен кранов път чрез ходови колички. Товарозахващащия орган най – често е кука.

Кранове едногредови висящи

Кран , чийто мост се състои от една главна греда и два челни носача. Мостът е окачен на долния пояс на крановия път, посредством ходови колички. Товарозахващащия орган най – често е кука.

Кранове двугредови стоящи

Кран , чийто мост се състои от две главни греди и два челни носача. Мостът се опира непосредствено на надземен кранов път чрез ходови колички. Товарозахващащия орган може да е кука, грайфер, магнит или друго специализирано товарозахващащо приспособление.

Кранове двугредови висящи

Кран, чийто мост се състои от две главни греди и два челни носача. Мостът е окачен на долния пояс на крановия път, посредством ходови колички. Товарозахващащия орган може да е кука, грайфер, магнит или друго специализирано товарозахващащо приспособление.

Козлови кранове

Кранове едногредови козлови

Кран, чийто мост има една главна греда. Мостът се опира на крановия път посредством две опорни стойки (крака). Товарозахващащия орган може да е кука или друго специализирано товарозахващащо приспособление.

Кранове двугредови козлови

Кран, чийто мост има две главна греда. Мостът се опира на крановия път посредством две опорни стойки (крака). Товарозахващащия орган може да е кука или друго специализирано товарозахващащо приспособление.

Конзолни кранове

Кран конзолен колонен

Кран стрелови тип, който има възможност да се върти около колона, основата на която е прикрепена към фундамент, или е прикрепена към колона, която се върти в опорен лагер, разположен във фундамента. Товарозахващащият орган на крана е окачен на количка, придвижваща се по конзола.

Кран конзолен пристенен

Кран стрелови тип, който е прикрепен към стена. Товарозахващащият орган на е окачен на количка, придвижваща се по конзола.

Други

Монорелси

Монорелсата е евтина алтернатива на мостови кран, състояща се от една греда и телфер. Може да се вгради в съществуваща сграда или на специално проектирана за нея метална конструкция. Използва се най-вече в случаи, при които се изисква повтарящо се преместване на товари от една точка до друга , в ограничена зона.

Сменяеми товарозахващащи приспособления

Сменяеми товарозахващащи приспособления са подемни съоръжения, които могат да се монтират директно или индиректно на куката или върху всяко друго присъединяващо устройство на кран, лебедка или ръчен манипулатор, управляван от ползвателя, без да предизвика изменение в крана, телфера или ръчно управлявания манипулатор.“;

Телфери

Телферът е висящо електро-механично подемно-транспортно устройство. Осигуряващо значителна скорост за повдигане и преместване на товара, движейки се по метална Т-образна греда, като неговата кука виси на метално въже или верига.

Нашите конструктори са готови да консултират бъдещите клиенти, при избор на най – подходящото товароподемно съоръжение, в съответствие с техните нужди.

Проектантския ни опит, съчетан с използването на съвременен софтуер ( CAD и CAE системи ), ни позволява да разработваме проекти с голяма сложност и изискващи нестандартно мислене.

Използването на съвременни материали и апаратура от водещи световни фирми , дава възможност за реализиране на персонален дизайн, покриващ в максимална степен специфичните изисквания на крайния потребител.

В зависимост от нуждите на нашите клиенти , проектите ни са разработени в строго съответствие с европейските или руските норми и стандарти в областта на товароподемната техника.

Обекти