Проекти

Проект „Повишаване на производствения капацитет”

Проект „Повишаване на Производствения Капацитет”

“Краностроене -инженеринг” ЕООД приключи успешно изпълнението на проект „Повишаване на производствения капацитет на “Краностроене -инженеринг” ЕООД“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Чрез изпълнението на проекта бенефициентът придоби и внедри в производствения си процес ново високотехнологично оборудване:

1) Мулстистанция;

2) Мултифункционелн складов манипулатор;

3) Автовишка и

4) Ръчноводим електрокар високоповдигач.

Ефективното осъществяване на проектните дейности доведе до подобряване на производствение процеси в “Краностреоене инженеринг” ЕООД; до добавяне на нови характеристики и подобряване на съществуващите продукти чрез въвеждане в експлоатация на съвременно високотехнологично производствено оборудване и спомогна за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес на компанията.

В средносрочен план реализацията на проекта ще доведе до намаляване на продължителността на производствения цикъл и повишаване на бързината на изпълнение на поръчките; до намаляване на брака и ефективно използване на ресурсите в производствения процес; до подобряване на качеството и на добавената стойност на продукцията и до намаляване на производствената себестойности и постигане на по-конкурентни цени на продукцията на дружеството.

В дългосрочен план се очаква да се постигне реализация на част от произведената продукция на европейски и международните пазари и повишаване на рентабилността на дейността на компанията.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *