Краностроене Инженеринг ЕООД - Проектиране и производство на подемни съоръжения и кранове

Проектиране, производство и монтаж на подемни съоръжения
Проектиране, производство и монтаж на подемни съоръжения
Модернизация на съществуващи подемни съоръжения
Модернизация на съществуващи подемни съоръжения
Абонаментна поддръжка и сервиз
Абонаментна поддръжка и сервиз

Инженерният ни екип представя както концептуални, така и окончателни проекти на товароподемна техника. В обхвата на нашата проектна дейност са както специални – металургични, грайферни и щабел кранове така и индустриални кранове с общо предназначение, които се ползват в различни области на промишлеността, енергетиката, складовото стопанство, ремонтните дейности и др.

Oрган за контрол от вида С

Oрганът за контрол от вида С към „Краностроене-инженеринг” ЕООД има следния утвърден обхват на дейности по контрол: Тип на обхвата на акредитация: гъвкав

  • Повдигателни съоръжения;
  • Товарозахващащи органи, товарозахващащи приспособления, окачени на товароподемна кука;
  • Лебедки електрически с общо предназначение;
  • Ръчни товароподемни макари;
  • Подвижни работни площадки;
  • Кранови пътища;
  • Електрически уредби и съоръжения за напрежение до 1000V;

СЕРТИФИКАТИ

„КРАНОСТРОЕНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

Извършва модернизиране на крановите механизми с цел осигуряване на ниски и стабилни работни скорости в диапазона (0,1 – 0,5)Vn и плавност на пусковите и спирачни процеси. Релейно-контакторната апаратура, използвана в електросъоръжаването на крановете, е на фирмите Ganz KK, ABB и Telemecanique